A grantee of the National Commission on Indigenous Peoples Educational Assistance Program (EAP)

“Ang paggawad sa amin ng CADT ay mahalagang sagisag ng pagkakapantay-pantay sa pagkilala at pagkakataon kagay din ng sa edukasyon. Ang CADT 123 ay napakahalaga sa akin dahil para na rin nitong sinasabing ang bawat Kabataang Ayta ay may karapatang matuto at makapagtapos ng pag-aaral.”, says Claire Guiao, an IP Youth leader from Porac, Pampanga, when asked about what se thinks of the recent victory of her community.
A grantee of the National Commission on Indigenous Peoples Educational Assistance Program (EAP), she is currently taking up Bachelor of Elementary Education. She hopes to serve her indigenous community as an educator in the future.
#NCIP11BuildingBlocks #Resilient #Responsive #Relevant #AncestralDomain

CENTRAL LUZON IP GROUPS

 • Abelling
 • Agta
 • Alta
 • Ayta Ambala
 • Ayta Mag-antsi
 • Ayta Magbukun


 • Ayta Mag-indi
 • Ayta Sambal
 • Dumagat (Edimala, Kabolowen Tagebulos)
 • Ilongot
 • Kalanguya

CONTACT US


OUR LOCATION

Visitor Counter

0 1 5 2 2 8
Users Today : 56
Users Yesterday : 17
Users This Month : 617
Users This Year : 1899
Total Users : 15228
Views Today : 138
Views Yesterday : 39

Copyright © 2015. Official Website of National Commission on Indigenous Peoples Region III. All rights reserved.

Official Website of National Commission on Indigenous Peoples Region III