Skip to main content

DA-4Ks and NCIP’s IP CREATESS IADDA convergence!

Ngayong ika- 20 ng Abril, 2021, Bilang paghahanda sa Programa ng Department of Agriculture (DA) sa proyektong 4K, katuwang ng NCIP Bataan Provincial Office at Bangkal Service Center ang DA Dinalupihan at Municipal IPMR Joel F. Abraham sa pagpatnubay at tulong sa pagbuo ng Asosasyon ng mga Katutubong Ayta Ambala ng Brgy. Tubo-Tubo, Dinalupihan.
Ipinaiwanag din ni Mam Lei ng DA ang kahalagahan ng asosasyon na kikilalanin ng DA at sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture (RSBSA) para sa mga mgasasaka, kaya naman ngayon mismong araw na ito, nairehistro ang mga katutubong magsasaka ng Brgy. Tubo-Tubo.

Official Website of National Commission on Indigenous Peoples Region III