Skip to main content

Day 2 Updates | Pagpapatuloy sa Pagbalangkas ng ADSDPP ng Ayta Magbukun ICCs/IPs ng CADT RO3-MAR-0016-200

May 20, 2022
Day 2 Updates | Pagpapatuloy sa Pagbalangkas ng ADSDPP ng Ayta Magbukun ICCs/IPs ng CADT RO3-MAR-0016-200
1. Nagkaroon ng plenaryo ang CWG representatives sa mga natukoy at nabahaging proyekto para sa kanilang komunidad;
2. Presentasyon ng ADSDPP Documenter-Consultant, Ms. Miks Guia Padilla ng mga nakalap na datos gamit ang iba’t-ibang tools gaya ng PRA, PSA, FGD, KII at iba pa sa format na naipakita at napagsang-ayunan;
3. Initial Community Validation;
4. Tasking at paglalahad ng schedule para sa susunod na gawain o hakbang ng ADSDPP Process.
Waysforward:
1. Pagsusuri ng nilalaman ng ADSDPP;
2. Pagsasalin sa sariling wika na Ayta Magbukun (Vision statement, development principles, objectives and strategies);
3. Final Draft ng ADSDPP Book;
4. Paghahanda ng iba pang mga kailangan sa gagawing community validation;
5. Community Validation;
6. Konsuktasyon ng komunidad para sa CRMDP;
7. Pagkumpleto ng mga nakalap na datos ayon sa uri gamit ang KoboToolbox.
#ADSDPPparasaKatutubo
#IndigenousPeoplesAgenda
« of 2 »
 
Official Website of National Commission on Indigenous Peoples Region III