Skip to main content

DIGITAL POSTER-SLOGAN MAKING CONTEST

With the theme: “PAGPAPAYAMAN NG PAMANANG KULTURAL AT KATUTUBONG YAMAN TUNGO SA MAS MALIWANAG NA KINABUKASAN PARA SA BAGONG PILIPINAS”
Call out all EAP grantees all over the country. Come and join this year’s NCIP’s DIGITAL POSTER-SLOGAN MAKING CONTEST. Refer to the mechanics below.
#IPMonth #ipracommemoration #NCIP #NCIPParaSaIP

Official Website of National Commission on Indigenous Peoples Region III