Skip to main content

National Advisory No. NA-2023-09-002

In light with the upcoming 2023 IP Month and 26th Indigenous Peoples’ Rights Act (IPRA) Commemoration with the theme, “Pagpapayaman ng Pamanang Kultural at Katutubong Yaman Tungo sa mas Maliwanag na Kinabukasan para sa Bagong Pilipinas”, The NCIP enjoins the public to be guided on the use of Cultural Materials and Expressions of Indigenous Peoples.
#NCIP #NCIPParaSaIP

Official Website of National Commission on Indigenous Peoples Region III