Skip to main content

Paggawad at Pagkilala kay Apo Maria “Whang-od” Oggay

Lubos na ikinararangal ng Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino ang paggawad at pagkilalang natanggap ni Apo Maria “Whang-od” Oggay mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.
Ang Presidential Medal of Merit na iginawad kay Apo Whang-Od ay para sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa pagpepreserba at pagpapahalaga sa mga katutubong tradisyon ng komunidad ng Butbut sa Kalinga, para sa larangan ng pambabatok.
Kaisa ng Pangulo ang Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino sa pagtataguyod at sa pagsiguro na ang kapakanan at kaunlaran ng mga katutubo ay maisasaalang-alang at maisasakatuparan.
Photo Courtesy to Presidential Communications Office
#NCIP #NCIPParaSaIP

Official Website of National Commission on Indigenous Peoples Region III