Skip to main content

Pagpapatuloy ng pagbibigay ng Babala ‘Signage’ ng NAAPRUBAHAN AT NAISABATAS NG SANGGUNIANG BAYAN NG DINALUPIHAN, NCIP NATIONAL ADVISORY NO. NA-2020-08-001, SERIES OF 2020

“TO STOP, PROHIBIT, AND REPORT ANY TRANSACTION, DEALING, NEGOTIATION OF SELLING AND TRANSFER OF LANDS WITHIN THE ANCESTRAL DOMAIN.”
Ang NCIP Provincial Office at Bangkal Service Center, Katutubong Kinatawan (IPMR) na si Joel Abraham, mga nakatatanda/elder at mga lider ng katutubong pamayanan ng Barangay Tubo-Tubo ay nagsama-sama para ipaalam at ipaalala sa publiko ang paghinto, pagbawal at iuulat ang anumang transaksyon, negosasyon sa paglipat o pagbebenta ng mga bahagi o parsela ng mga lupaing ninuno.
Ang mga nasabing tarpaulin ay i-popost sa publikong lugar sa Barangay Tubo-Tubo para sa impormasyon at pagtaas ng kamalayan ng publiko sa mga karapatan ng mga Katutubo.

Official Website of National Commission on Indigenous Peoples Region III