Skip to main content

Pakiki-isa Sa Pagbawal At Paghinto Sa Pagbebenta Ng Lupaing Ninuno At Ano Mang Transakyon Ng Bentahan Ay Illegal At Hindi Kikilalanin At May Kaparusahang Pagkakulong At Multa Ang Nagbenta At Bumili.

Ang katutubong pamayanan ng Ayta Magbukun sa Sitio Matalangao at Sitio Ulingan, Brgy. Banawang, Bagac ay tumugon at nagpaabot ng pakiki-isa sa pagbawal at paghinto sa pagbebenta ng Lupaing Ninuno at ano mang transakyon ng bentahan ay illegal at hindi kikilalanin at may kaparusahang pagkakulong at multa ang nagbenta at bumili.
Kanilang ipopost/ilalagay sa loob ng kanilang Lupaing Ninuno ang kopya ng National Advisory at Babala Signage para sa kaalaman ng publiko.
#Recognize_Respect_Promote_Protect
#IndigenousPeoplesAgenda
#NCIPBataan

Official Website of National Commission on Indigenous Peoples Region III