Skip to main content

PRESS RELEASE 2021 INDIGENOUS PEOPLES MONTH CELEBRATION AND 24TH IPRA COMMEMORATION

THEME: THE JOURNEY OF INDIGENOUS PEOPLES FOR GENUINE RECOGNITION, RESPECT, AND SELF-GOVERNANCE “ANG PAGLALAKBAY NG MGA KATUTUBONG MAMAMAYAN PARA SA TUNAY NA PAGKILALA, PAGGALANG, AT SARILING PAMAMAHALA”

#IPMonth2021
#IPRA24
#IPJourney
#IPGenuineRecognition
#IPRespect
#IPSelfGovernance
#NCIPParaSaIP

Official Website of National Commission on Indigenous Peoples Region III